Slide Slide Slide Click Here

มหาวิทยาลัยพะเยา

Slide Slide
ปฏิบัติการถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
บุคคลสำคัญในการปฏิบัติการค้นหา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
พันธ์ไม้และความหลายหลายทางธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทและสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน
และพื้นที่บริเวณโดยรอบ อ.แม่สาย